Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić część lub nawet całość zainwestowanego kapitału. Przed korzystaniem ze strony www.jacekkolodziejczak.com koniecznie zapoznaj się z: Deklaracją Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego

Czytelnik strony www.jacekkolodziejczak.com jest świadomy, że jej autor Jacek Kołodziejczak, nie wykonuje działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Autor strony www.jacekkolodziejczak.com Jacek Kołodziejczak nie namawia nikogo do inwestowania i niczego nie rekomenduję. Dzieli się on jedynie swoimi doświadczeniami i własną opinią.

Przedstawione na stronie www.jacekkolodziejczak.com treści, sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora Jacka Kołodziejczaka, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Autor strony www.jacekkolodziejczak.com Jacek Kołodziejczak nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelnika strony www.jacekkolodziejczak.com na podstawie zawartych na stronie danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czytelnik strony www.jacekkolodziejczak.com powinien kierować się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez czytelnika strony www.jacekkolodziejczak.com uważa się za jego własne, niezależne decyzje.

Back to top